O projekte
Napísal Administrator   
05.10.2009

samolepka_800_600_sme_ini.jpg aktivityv.jpg

Špeciálna základná škola internátna v Bytči začala dňa 1. októbra 2009 implementovať projekt s názvom „Sme iní, ale nie horší - učíme sa moderne."

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a štátneho

 

rozpočtu SR v rámci operačného programu Vzdelávanie.

 

Hlavné informácie o projekte:

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os : 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie : 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Časový rámec realizácie projektu : október 2009 - august 2011

Cieľová skupina projektu: žiaci a pedagogickí zamestnanci špeciálnej základnej školy internátnej

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu: 159 196,72 EUR

Cieľ projektu: Tvorba školského vzdelávacieho programu založeného na moderných metódach, inovovaných učebných materiáloch a didaktických prostriedkoch v súlade s potrebami žiakov

 

Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom hlavných a podporných aktivít projektu. nastenka_zaber_maly.jpg

Hlavné aktivity:

1.1 Zvýšenie profesijných kompetencií akvality pedagógov ŠZŠI 

1.2 Spolupráca učiteľov vrámci medzinárodného partnerstva

2.1 Integrované tematické vyučovanie

2.2 Aktivizujúce tvorivé metódy vo vyučovaní

2.3 Tvorivé dielne

3.1 Tvorba pedagogickej dokumentácie školy

Podporné aktivity:

  • Riadenie projektu
  • Publicita a informovanosť

 

O novinkách v projekte sa dočítate v časti Realizácia projektu

Fotografie z realizácie projektu si môžete pozrieť vo Fotogalérii

nastenka_obr_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nastenka1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nastenka2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nastenka3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nastenka4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Sme iní, ale nie horší - učíme sa moderne